Hvordan fungerer biovarme?

Hvordan fungerer biovarme?

Biovarme kan på mange måder sammenlignes med en brændeovn. Princippet er, at man fyrer brændsel i en kedel, som afgiver varme.

Men et træpillefyr er væsentligt mere effektivt end en brændeovn. Det skyldes dels, at et træpillefyr styrer forbrændingen bedre og dermed afgiver mere varme for færre penge, og dels at træpillefyret kan kobles på husets varmesystem og dermed levere både varme og varmt brugsvand.

Selve træpillefyret placeres i et fyrrum, som det også er tilfældet med et oliefyr. I nærheden af fyrrummet placerer man sine træpiller, som man løbende fylder på fyret.

Langt de fleste træpillefyr er automatiserede. Det vil sige, at man selv vælger den ønskede indetemperatur, hvorefter fyret tilpasser sin afbrænding i forhold til dette. På samme måde skal man kun fylde en hovedbeholder med træpiller, som fyret selv tager fra.

Træpillefyret bliver ved installationen koblet på varmesystemet, så varmen naturligt ledes rundt i boligen, ligesom varmtvandsbeholderen fyldes.
Du finder din nærmeste VE-installatør ved at klikke her

2012 - Medlemsblad

Facebook