Træpillefyr og biobrændsel

Grønnere med biobrændsel

Energirenovering med træpillefyr og biobrændsel

Har du et gammelt oliefyr, er det tid til at tænke i alternativer. De danske politikere har nemlig vedtaget, at de eksisterende gamle oliefyr skal skiftes inden for en årrække.

Alternativet skal helst være en form for vedvarende energi. Et naturligt valg kan være et moderne træpillefyr eller et andet fyr, der fyrer med biobrændsel. Træpillefyr eller biobrændsel sikrer dig som kunde en vej til at spare penge og reducere CO2-udslippet.

Der har i branchen været en tommelfingerregel om overgang fra oliefyr til biobrændsel om, at man kan forvente en halvering af udgiften til opvarmning af sin bygning. Det betyder, at der for større bygninger er særlig god grund til at overveje udskiftning til træpillefyr eller andet biobrændsel, da et stort forbrug vil give en stor besparelse. Fordelene fortsætter: Effektiviteten i træpillefyret bliver nemlig bedre ved stort varmebehov, ligesom det eksisterende centralvarmesystem ikke skal tilpasses en ny fremløbstemperatur.

Et træpillefyr leverer helt CO2-neutral opvarmning til bygningen. Træpiller er en del af de brændsler, som vi kalder for biobrændsel. For at kunne indgå i gruppen af biobrændsler, skal solen have leveret energi til produktionen via fotosyntese. Gruppen af biobrændsler omfatter derfor udover træpiller også traditionelt brænde, savsmuld, korn og andre kerner fra landbrugsproduktion samt olie udvundet fra planter.

At udskifte oliefyret til at biobrændselsfyr kan derfor godt betyde, at der fortsat anvendes olie som brændsel til opvarmning af bygningen. Men det særlige ved en biobrændselsolie er, at skulle der løbe noget ud på jorden eller i åen, vil det efter kort tid blive omdannet til uskadelige dele for naturen. Det bruges jo også i madlavning! Miljøet vinder altså på flere punkter.

Skal det være nemt i hverdagen, er træpiller et godt valg. Brændslet er nemlig let at håndtere. Træpillefyr leveres i forskellige modeller: Alt fra ganske små anlæg som erstatning for brændeovne til store træpillefyr, som kører fuldautomatisk. Her ryger træpiller automatisk ind fra en silo til fyret. Som boligejer har du altså mange muligheder for at vælge netop den løsning, som passer til dig.

Den billigste form for biobrændsel er brænde i form af eksempelvis træ. Et brændefyr kræver dog, at du er i stand til dagligt at fodre fyret med brænde. En brændefyrsejer skal derfor være klar til en del hårdt manualt arbejde på daglig basis. Træpillefyret kræver også en indsats, som dog varierer alt efter dit valg.

Din lokale VE-installatør kan fortælle meget mere om mulighederne for at spare både penge og udledning af CO2 med en biobrændselsløsning. Lad din VE-installatør rådgive dig om, hvilken type varmeanlæg der er bedst for dig. Du finder din nærmeste VE-installatør ved at klikke her

2012 - Medlemsblad

Facebook