Giv dine kunder øget sikkerhed for
kvalitet. Bliv VE-godkendt installatør
indenfor følgende områder

Varmepumper Solceller Solvarme Biovarme

ve-godkendt-installatoer

ve-installatoer-varmepumper

ve-installatoer-solceller

ve-installatoer-solvarme

ve-installatoer-biomasse

Hvorfor blive VE-installatør?

Bliv konkurrencedygtig og tilbyd dine kunder de rigtige kompetencer

Giv kunder mulighed for at søge tilskud ved energiforbedringer

Bliv en del af en fælles indsats med samlet markedsføring

Brug TEKNIQs garantiordning aktivt når du taler med dine kunder

Hvad er VE-installatør ?

VE-installatør er TEKNIQ Arbejdsgivernes sektion for installatører og montører, der arbejder med VE-teknologier. Medlemmerne omfatter overvejende el- eller VVS-installatørvirksomheder samt kølemontørvirksomheder.

For at blive markedsført på VE-installatør er der følgende kriterier, din virksomhed skal leve op til:

  • Virksomheden skal være VE-godkendt af Energistyrelsen
  • Virksomheden skal være medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og dermed omfattet af TEKNIQs garantiordning
  • Virksomheden skal være medlem af VE-installatørsektionen hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

VE-godkendte virksomheder, der ikke er medlem af VE-installatør, kan findes på Energistyrelsens oversigt på SparEnergi

Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne er dit arbejde omfattet af TEKNIQs Garantiordning.

Får en forbruger medhold i en klage, forbrugeren har indbragt for Ankenævnet for Tekniske Installationer, indtræder garantiordningen. Ordningen dækker omkostninger til og med 150.000 kr. inkl. moms, hvis installatøren ikke opfylder kendelsen.

Hvis installatøren indbringer sagen for domstolene, og installatøren ikke opfylder dommen, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor den endelige dom foreligger.

Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet.

Garantiordningen dækker ikke sager, hvor der klages over elinstallationsrapporter.

<a rel=”me” href=”https://expressional.social/@trowls”>Mastodon</a>

<a rel=”me” href=”https://expressional.social/@trowls”>Mastodon</a>