Vi hjælper dig med at finde
en VE-godkendt installatør
når du skal have en luft til luft varmepumpe

Find installatør Spørgsmål & svar Tilskudsmuligheder

Luft til luft varmepumpe

Hvis du bor i et område, hvor du ikke har mulighed for at blive koblet på fjernvarmen, og du derfor får varme via olie, naturgas eller el, vil du med installation af luft til luft varmepumpe kunne spare både energi og penge. Med installation af varmepumpe med luft til luft kan du supplere din nuværende opvarmningsform med en både energieffektiv og miljøvenlig løsning, der giver dig mulighed for at opnå betragtelige besparelser på flere områder. 

Herunder kan du blive meget klogere på luft til luft varmepumper. Du kan læse meget mere om, hvad en luft til luft varmepumpe er, hvad montering af luft til luft varmepumpe prisen er, og hvad du kan spare samt om dine muligheder for varmepumpe luft til luft tilskud. Her på siden kan du også finde en VE-installatør i din by, der kan hjælpe dig med rådgivning og luft til luft varmepumpe installation. 

Hvad er en luft til luft varmepumpe?

En luft til luft varmepumpe er en varmekilde, der anvender udeluften til at opvarme boligen. Ved installation af luft til luft varmepumpe er der dog behov for supplerende varme til boligen og dit brugsvand, da denne type varmepumpe kun genererer varme til boligen og ikke vandet. Det betyder til gengæld, at du med installation af varmepumpen luft til luft kan supplere din nuværende løsning med en mere energieffektiv og -venlig løsning, der samtidig er bedre for miljøet. 

Luft til luft varmepumpen har en utroligt høj virkningsgrad, der gør den særligt effektiv. Denne varmepumpe kan nemlig som udgangspunkt skabe omkring 4 kilowatt varme for hver enkelt kilowatt el, der bruges til generering af varme. En luft til luft varmepumpe kan ikke kun bruges til opvarmning af boligen om vinteren, men vil også kunne bruges som aircondition i de varme måneder, hvilket gør denne varmepumpe særligt god til sommerhuse. 

Hvordan virker en varmepumpe luft til luft?

En luft til luft varmepumpe fungerer lidt som et omvendt køleskab, da varmepumpen til modsætning fra køleskabet tager varmen i luften og transporterer den rundt i husets forskellige rum. Men hvordan fungerer en luft til luft varmepumpe helt konkret? 

Luft til luft varmepumpen består af fire komponenter med hver deres funktion: 

 • Fordamper 
 • Kompressor 
 • Kondensator 
 • Ekspansionsventil 

Det fungerer således, at fordamperen i luft til luft varmepumpen overfører varmen fra luften til et kølemiddel, som i dette tilfælde er gas. Gassen transporterer derefter varmen herfra til kondensator. Luft til luft varmepumpen virker ved, at en ekspansionsventil derefter sænker trykket i fordamperen, så gassen begynder at koge og fordampe, og således kan føres videre til kompressoren. 

Kompressoren komprimerer herefter gassen ved hjælp af el, så temperaturen stiger, og gassen kan transporteres videre til kondensatoren. Her kondenseres gassen til en væske, der afgiver varmen til at opvarme huset. I væskeform føres varmen videre gennem ekspansionsventilen og til fordamperen, hvor processen kan starte forfra. 

Hvorfor vælge en luft til luft varmepumpe?

Der er flere fordele at hente ved installation af luft til luft varmepumpe i din bolig, hvor du kan anvende udeluften til at opvarme boligen.  En af de største fordele er de besparelser, du har mulighed for at opnå.

Herunder har vi listet nogle af de mange fordele ved en luft til luft varmepumpe:

Fordele ved en luft til luft varmepumpe

 • Energieffektiv varmekilde med besparelser på både varmeregning og el-forbrug 
 • Miljøvenlig løsning med lavere CO2-udledning 
 • Bedre indeklima 
 • Lavt vedligeholdelsesbehov 
 • Varme om vinteren, køling om sommeren 
 • Installation af luft til luft varmepumpe pris er inkl. montering. 

Med de mange fordele som en luft til luft varmepumpe giver, kan det derfor godt betale sig at investere i varmepumpe med luft til luft installation i din bolig. 

Besparelse ved luft til luft varmepumper

Der kan være store besparelser at hente ved en installation af luft til luft varmepumpe. Du kan blandt andet opnå besparelser på både din varmeregning og dit el-forbrug, da du med en luft til luft varmepumpe får en langt mere energieffektiv opvarmningsform. En luft til luft varmepumpe vil nedsænke din el-regning markant, da den erstatter de penge, du bruger på el-varme, og derved er din investering i forbindelse med varmepumpe luft til luft installation hurtigt tjent ind i igen. 

For et traditionelt sommerhus på 90 kvm, der bruges hyppigt, kan der typisk opnås en årlig besparelse på omkring 7.000 kr. på kilowatt ved at installere og anvende en luft til luft varmepumpe som supplement til øvrig varmekilder. Ligeledes kan du også opnå besparelser på vedligeholdelse, da en varmepumpe typisk passer sig selv og kun kræver et årligt servicetjek. 

I mange tilfælde er varmepumpe luft til luft pris inkl. montering, så du har mulighed for at få en samlet pris på både varmepumpe og montering. 

Hvad koster en luft til luft varmepumpe?

En luft til luft varmepumpe installation pris varierer naturligvis fra forbruger til forbruger, da prisen på både varmepumpe og installation afhænger af størrelse, behov og installationens omfang. Ved installation af luft til luft varmepumpe er der omkostninger forbundet både med anskaffelse af varmepumpen samt montering af varmepumpen. Prisen for luft til luft varmepumpen vil variere alt efter mærke og modellens kvalitet. Det samm gælder for installationen af luft til luft varmepumpe. Denne pris varierer alt efter montør og selvfølgelig også omfanget af installationen. 

Hvad koster en luft til luft varmepumpe inklusiv montering?

I mange tilfælde er der også mulighed for luft til luft varmepumper inkl. montering. Her vil det være alt inklusiv, så du både får luft til luft varmepumpe og montering heraf. Det kan i mange tilfælde være en fordel at vælge løsningen med en luft til luft varmepumpe inkl. montering, da der ved prisen på varmepumpe med luft til luft inkl. montering ofte er penge at spare, fremfor hvis du køber varmepumpen for sig selv og betaler for installation ved siden af. 

Hvad koster en luft til luft varmepumpe i drift?

Dit luft til luft varmepumpe forbrug afhænger i høj grad af, hvilken model du vælger, og hvor stor en bolig varmepumpen skal opvarme. Det årlige luft til luft varmepumpe forbrug afhænger således af flere faktorer, og derfor er det ikke muligt at give en konkret pris på dit strømforbrug med en luft til luft varmepumpe. Faktorer, der har indflydelse på din varmepumpes forbrug, er blandt andet: 

 • Størrelse på bolig 
 • Boligens isoleringsgrad 
 • Varmepumpens placering 
 • Den ønskede temperatur. 

Prisen for drift af luft til luft varmepumpe afhænger også af disse faktorer. Men generelt set vil du opleve, at udbyttet af din varmepumpe er langt højere end udgifterne for driften af den. Som udgangspunkt vil en luft til luft varmepumpe have tjent sig selv hjem igen i løbet af 3-10 år alt efter din bolig og dit forbrug. Samtidig er en luft til luft varmepumpe også forholdsvist billig i drift, da den passer sig selv og derfor ikke kræver jævnligt vedligehold. I stedet skal den blot have et årligt servicetjek

Hvor meget strøm bruger en luft til luft varmepumpe?

I forhold til hvor meget strøm en luft til luft varmepumpe bruger, er dette også noget, der afhænger af ovenstående faktorer. Mængden af strøm vil som udgangspunkt være et sted mellem 0,5 og 4,5 kilowatt pr. kvadratmeter, og et årligt strømforbrug for en luft til luft varmepumpe i et almindeligt parcelhus på 130 kvm kan derfor godt være omkring en 3.732 kilowatt. Hvis du gerne vil være helt sikker på, hvor meget du bruger med en luft til luft varmepumpe, kan du gange de kvadratmeter, der skal opvarmes, med den pris, du betaler pr. kilowatt, og så har du en ca. pris på dit strømforbrug. 

Tilskud til luft til luft varmepumpe

Til forskel fra de andre varmepumper på markedet er det desværre ikke muligt at få energitilskud til luft til luft varmepumpe. I stedet for tilskud til luft til luft varmepumpe, kan du få tilskud til jordvarmepumper, hybridvarmepumper samt luft til vand varmepumper.  

Selvom du ikke har mulighed for at få energitilskud til luft til luft varmepumpe, har du stadig mulighed for at bruge håndværkerfradrag i forbindelse med installation af luft til luft varmepumpe, hvor det er muligt at få fradrag på de timer, der bruges på installation af varmepumpe med luft til luft. Her vil det være muligt at få op til 12.900 kr. i fradrag pr. person i husstanden. Du bør dog være opmærksom på, at håndværkerfradrag bliver sløjfet pr. 1. april 2022. 

Find en luft til luft varmepumpe installatør

I forbindelse med installation af luft til luft varmepumpe er det et krav, at du overlader opgaven til en VE-godkendt luft til luft varmepumpe montør. Hos VE-installatør hjælper vi dig med at finde en VE-godkendt luft til luft varmepumpe montør. Derudover hjælper din installatør også med både rådgivning omkring luft til luft varmepumper samt med luft til luft varmepumpe installation. Din installatør kan også fortælle meget mere om luft til luft varmepumpe installation pris og hjælpe dig med at finde den montering af luft til luft varmepumpe pris, som giver mest mening for dig. 

Her på siden kan du finde en VE-installatør i dit nærområde. 

Du bør altid vælge en installatør, der er omfattet af en garantiordning. På den måde sikrer du dig bedst som forbruger.

Alle VE-installatører er medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne og dermed omfattet af TEKNIQs garantiordning. Det betyder blandt andet, at du har mulighed for at klage over udført arbejde til Ankenævnet for Tekniske Installationer. Får du helt eller delvist medhold i din klage, men kan den indklagede installatør ikke efterleve ankenævnets afgørelse, dækker TEKNIQs Garantiordning op til 150.000 kr. inkl. moms.

0 km.

50 km.

300 km.

Vælg teknologi herunder
varmepumper242
solceller45
solvarme10
biomassefyr9
Flere teknologier