Vi hjælper dig med at finde
en VE-godkendt installatør
når du skal have en jordvarmepumpe

Find installatør Spørgsmål & svar Tilskudsmuligheder

Jordvarmepumpe

En jordvarmepumpe giver dig en energivenlig opvarmningsform, der giver store besparelser på din varmeregning, hvis du fx skifter fra el-varme eller oliefyr til jordvarme. Det er både en enkel og nem løsning til dig, der gerne vil investere i en miljøvenlig løsning. Her på siden kan du blive meget klogere på jordvarme og jordvarmepumper, hvor du blandt andet kan læse meget mere om fordelene, og hvorvidt du kan få energitilskud til jordvarme. Du har her på siden også mulighed for at finde en VE-installatør i dit nærområde, som kan hjælpe dig med etablering af jordvarme. 

Hvad er jordvarme og en jordvarmepumpe?

Jordvarme er en vedvarende og miljøvenlig ressource, der kan bruges som energi til at opvarme både vand og bolig. Jordvarme er både en energivenlig og -effektiv opvarmningsform, der giver dig helt op til 4-5 kilowatt varme igen for hver 1 kilowatt elektricitet, du bruger i strøm. Ved jordvarme anvendes jordens egen varmeenergi til at producere varme og varmt vand i dit hjem, hvilket genereres gennem en jordvarmepumpe. 

En jordvarmepumpe bruger således jordens egen varme som primære energikilde og videregiver denne varme til boligens radiatorer eller gulvvarme, samtidig med at varmen også kan anvendes til at opvarme dit brugsvand. Når det kommer til jordvarme montering, graves slangerne til jordvarmepumpen ned i jorden, mens selve varmepumpen placeres inde i boligen. Jorden har en ret konstant temperatur året rundt, som du kan nyde godt af ved jordvarme installation. Jordvarmepumpens slanger henter varmen fra jorden og transporterer dette ind i boligen via en varmeveksler og jordvarmepumpen. 

Jordvarme og tilhørende jordvarmepumpe giver dig således en effektiv og energivenlig opvarmningsform, der giver dig mulighed for at mindske din boligs CO2-udledning. 

Hvad er et jordvarmeanlæg?

For at du kan få jordvarme, skal du have monteret et jordvarmeanlæg på din grund som erstatning for din nuværende varmekilde. Dit jordvarmeanlæg kommer således til at fungere som din primære varmekilde i boligen. Et jordvarmeanlæg består af en varmepumpe og jordslanger, der graves ned på din grund for at hente varmen fra jorden og transportere denne ind i din bolig. Jo længere slangerne er, jo mere varme og energi kan der således trækkes ud af jorden. Slangerne og varmepumpen i jordvarmeanlægget er koblet sammen, så anlægget på den måde kan udnytte jordens varme til at producere varme og varmt vand i dit hjem. 

Hvordan virker jordvarme, jordvarmeanlæg og jordvarmepumper?

Jordvarme fungerer sådan, at du via et jordvarmeanlæg kan trække varmen ud af jorden gennem de nedgravede jordslanger på din grund og transportere denne ind i din bolig via en jordvarmepumpe til opvarmning af huset og dit brugsvand. 

Helt konkret fungerer jordvarme lidt som et omvendt køleskab. De nedgravede slanger i jordvarmeanlægget er fyldt med en frostsikker væske og samler varmen fra jorden op. Slangerne er typisk nedgravet i ca. 90 meters dybde. Væsken i jordslangerne bliver opvarmet af jorden, indtil væsken har samme temperatur som den omkringliggende jord, og derefter løber væsken ind i huset via varmepumpen, hvor væsken omdannes til energi, som bruges til at opvarme din bolig og dit brugsvand. 

En jordvarmepumpe består af fire dele, der alle har til formål at omdanne denne energi til varmen. 

 • En fordamper, der optager varmen fra jordslangerne. 
 • En kondensator, som afgiver varmen. 
 • En kompressor, der sørger for at hæve temperaturen. 
 • En drøvleventil, som regulerer mængden af det kølemiddel, der anvendes i processen. 

Når jordens varme sendes fra jordslangerne i jordvarmeanlægget, opsamles dette i jordvarmepumpen, som fører det videre til fordamperen. Heri bliver væsken omdannet til damp, og den producerede energi transporteres videre til kondensatoren og efterfølgende til kompressoren. Kompressoren sørger for at øge trykket og temperaturen, hvorefter energien sendes direkte videre til centralvarmeanlægget. 

Efter at væsken har afgivet sin varme til jordvarmepumpens system, løber den tilbage til slangen i jorden, hvorefter processen starter forfra. 

Hvorfor vælge en jordvarmepumpe?

Der er mange fordele at hente ved etablering af jordvarmeanlæg på din grund og ved at anvende jordens egen varme til at opvarme din bolig. En af de helt store fordele ved en jordvarmepumpe er de økonomiske besparelser, som du har mulighed for at opnå. 

Fordele ved jordvarme

Herunder har vi listet nogle af de mange fordele ved jordvarme etablering:

 • Billig energi, hvor du kan skære op mod 50% af dit energiforbrug 
 • Bæredygtig og miljøvenlig opvarmningsform 
 • Lavere varmeregning 
 • Lang levetid og en driftssikker løsning 
 • Minimal vedligeholdelse 
 • Huset kan stige i værdi 
 • Tilskud til etablering af jordvarme 
 • Jordvarmeanlægget kan også give passiv køling i boligen, når det er varmt

Idet et jordvarmeanlæg har en lang levetid, vil der således være tale om en investering, der hurtigt har tjent sig ind efter nogle år. Og faktisk kan din investering i forbindelse med jordvarme installation ende med at blive bedre og bedre i takt med, at energipriserne stiger i fremtiden. Samtidig har du også mulighed for at få energitilskud til jordvarme. 

Det kan derfor godt betale sig at investere i montering i jordvarme. 

Hvad er besparelsen ved jordvarme?

Idet et jordvarmeanlæg anvender jordens egen varme, vil det være omdannelse af varme til energi, som koster både el og penge. Men da der samtidig er tale om en energieffektiv opvarmningsform, der giver dig omkring 4-5 kilowatt energi retur for hver 1 kilowatt, der benyttes, vil der i langt de fleste tilfælde være tale om en besparelse på helt op til 50-60% på din el-regning. Det er ikke kun i forbindelse med el-regningen, at der er besparelser at hente ved jordvarme installation. Også på varmeregningen vil det være muligt at spare, da du via det monterede jordvarmeanlæg anvender jordens varme til at opvarme boligens radiatorer, gulvvarme og det varme vand. 

Selvom det ikke er helt billigt med montering af jordvarme, så har et jordvarmeanlæg i langt de fleste tilfælde tjent sig selv ind på under 10 år, grundet de mange besparelser på andre områder. 

Hvad koster et jordvarmeanlæg og jordvarme?

Selve jordvarmen er uden omkostninger, da solen sørger for at opvarme jorden og dermed skabe den varme, som jordvarmeanlægget trækker på til opvarmning af bolig og brugsvand. Det er derimod etablering af jordvarmeanlæg, der koster penge. Det kan være svært at give en nøjagtig pris på en jordvarmepumpe, da det afhænger af den valgte montør. Prisen for etablering af jordvarmeanlæg varierer naturligvis alt efter, hvor stort dit hus og grund er, hvor stort et varmeforbrug du har, samt hvordan nedgravningsforholdene er. 

Dertil kommer også din mulighed for jordvarme tilskud, der giver besparelser på etablering af jordvarmeanlæg.  

Da der er minimal vedligeholdelse forbundet med at have et jordvarmeanlæg installeret på din grund, vil det ikke koste alverden på den front. Der skal blot foretages et årligt serviceeftersyn af dit jordvarmeanlæg. Typisk vil det koste lidt over 8.000 kroner om året at opvarme et almindeligt parcelhus på 150 kvm med et forbrug på lige omkring 5.300 kilowatt. 

Da prisen for et jordvarmeanlæg og drift heraf således er påvirket af forskellige faktorer og derfor er varierende fra forbruger til forbruger, anbefaler vi, at du kontakter en fagmand for at få et skøn på prisen. Du bør derfor tage kontakt til en VE-installatør i dit område og høre mere om netop din jordvarme installation pris. 

Tilskud til jordvarme og jordvarmeanlæg

Det er sådan, at du har mulighed for at få tilskud til etablering af jordvarme. Det er nemlig sådan, at du kan få energitilskud til jordvarme, når du skifter fra eksempelvis oliekedel, biokedel, gasfyr eller el-varme til et jordvarmeanlæg, og hvis din bolig er beliggende uden for et fjernvarmeområde.  

Hvor meget kan du få i energitilskud og støtte til jordvarme? 

Ved montering af jordvarme i stedet for traditionelle varmekilder kan der være et ganske fint beløb at hente ved at lave en ansøgning om tilskud til jordvarme. Det er her muligt at få op til 30% af udgiften ved etablering af jordvarme dækket af Energistyrelsens energitilskud til jordvarme. 

Hvis du ikke ønsker at benytte dig af jordvarmeanlæg tilskud, har du i stedet mulighed for at få håndværkerfradrag i forbindelse med jordvarme installation. Her vil det være muligt at få 12.900 kroner pr. person over 18 år i husstanden i fradrag, når du vælger at skifte fra nuværende varmekilde til jordvarmeanlæg. 

Hvem kan få tilskud til jordvarme? 

For at du kan modtage tilskud og støtte til jordvarme, skal du blandt andet: 

 • Have en bygning med helårsbeboelsesstatus 
 • Skifte fra oliekedel, el-varme, biokedel eller gasfyr 
 • Ikke have mulighed for at koble til fjernvarme. 

Desuden kræver jordvarme støtte også, at du har fået en godkendelse fra kommunen til etablering af jordvarmeanlæg på din grund. For at få støtte til jordvarme skal du desuden have et velisoleret hus og et stort haveareal, hvor der er plads til jordslangerne – typisk et areal, der er tre gange så stort som boligens areal. For jordvarme støtte og tilskud er det derudover et krav, at du ikke har tilslutningspligt til fjernvarme.

Sådan ansøger du om tilskud til etablering af jordvarme 

Der er således mulighed for at få tilskud til jordvarmeanlæg, hvis det ønskes. Men at søge om tilskud og støtte til jordvarme kan være en kompliceret og forvirrende proces for nogle, da der er en række forhold, du skal tage højde for både inden og under ansøgningsprocessen. Det kan derfor være en god ide at få hjælp af en VE-installatør.

Find en jordvarme installatør

Når det kommer til etablering af jordvarme, er det et krav, at jordvarme installation udføres af en godkendt og autoriseret VE-montør eller -virksomhed. Du har hos Tekniq muligheden for at finde en VE-godkendt jordvarme installatør i dit nærområde, som kan hjælpe med både etablering af jordvarmeanlæg såvel som hjælpe med at søge jordvarme tilskud. Ligeledes kan din lokale VE-installatør hjælpe med rådgivning omkring jordvarme og etablering heraf. 

Så hvis du er interesseret i installation af jordvarme, og du godt kunne tænke dig tilskud til jordvarme, finder du her en VE-godkendt jordvarme installatør i din by, der kan hjælpe dig. 

Du bør altid vælge en installatør, der er omfattet af en garantiordning. På den måde sikrer du dig bedst som forbruger.

Alle VE-installatører er medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne og dermed omfattet af TEKNIQs garantiordning. Det betyder blandt andet, at du har mulighed for at klage over udført arbejde til Ankenævnet for Tekniske Installationer. Får du helt eller delvist medhold i din klage, men kan den indklagede installatør ikke efterleve ankenævnets afgørelse, dækker TEKNIQs Garantiordning op til 150.000 kr. inkl. moms.

0 km.

50 km.

300 km.

Vælg teknologi herunder
varmepumper245
solceller46
solvarme10
biomassefyr9
Flere teknologier