Hvad koster det at skifte fra gasfyr til varmepumpe?

Hvis du ønsker at skifte fra gasfyr til varmepumpe er det vigtigt at få et klart billede af de omkostninger, der er forbundet med dette skift.

På denne side vil vi give dig et overblik over de faktorer, der påvirker prisen på at skifte fra et gasfyr til en varmepumpe, herunder omkostningerne ved at fjerne dit eksisterende gasfyr og investere i en varmepumpe.

Hvilke omkostninger er der forbundet med at skifte fra et gasfyr til varmepumpe?

Når man skifter fra et gasfyr til en varmepumpe, er der flere omkostninger, der skal tages i betragtning. Her er nogle af de primære omkostninger forbundet med denne overgang:

Anskaffelsesomkostninger:
Dette inkluderer prisen på selve varmepumpen og dens installation. Omkostningerne ved en varmepumpe kan variere afhængigt af mærke, model og ydeevne. Derudover vil omkostningerne ved installation afhænge af husets størrelse, kompleksitet og eventuelle ændringer, der skal foretages i det eksisterende varmesystem.

Fjernelse af gasfyr: Hvis du har et eksisterende gasfyr, skal det fjernes korrekt som en del af skifteprocessen. Der er omkostninger forbundet med at få professionelle til at afmontere og bortskaffe gasfyret på en sikker og lovlig måde.

Service og vedligeholdelse:
En varmepumpe kræver regelmæssig service og vedligeholdelse. Dette kan omfatte årligt serviceeftersyn, rengøring af filtre og eventuelle reparationer eller udskiftninger af komponenter. Disse udgifter bør tages i betragtning som en del af den løbende drift af varmepumpen.

Prisen på at skifte fra gasfyr til varmepumpe afhænger af flere faktorer

Når man undersøger omkostningerne ved at skifte fra et gasfyr til en varmepumpe, er det vigtigt at være opmærksom på de forskellige faktorer, der kan påvirke prisen. Som nævnt ovenover, inkluderer disse bl.a. størrelsen af dit hus, den valgte varmepumpe og installationsomkostningerne. Faktorerne varierer fra hus til hus og kan have en betydelig indflydelse på den samlede pris.

Husets størrelse og isolering:
Størrelsen på dit hus og dets isoleringsniveau spiller en rolle i valget af den rette varmepumpestørrelse og dermed også på prisen. Et større hus kræver typisk en mere kraftfuld og dermed dyrere varmepumpe. Hvis dit hus har dårlig isolering, kan det være nødvendigt at foretage yderligere isoleringsforbedringer for at maksimere varmepumpens effektivitet, hvilket kan påvirke prisen.

Varmepumpens type og model:
Der findes forskellige typer varmepumper, herunder luft-til-vand, luft-til-luft og jordvarmepumper. Hver type har sine egne fordele og prisniveauer.

Installation og tilpasning:
Installationen af en varmepumpe skal foretages af en fagperson. Omkostningerne ved installation kan variere afhængigt af kompleksiteten af dit eksisterende varmesystem og eventuelle ændringer, der skal foretages for at integrere varmepumpen. Hvis der er behov for omfattende tilpasninger eller opgraderinger, kan det påvirke prisen betydeligt.

Tilskud:
Der findes forskellige tilskudsprogrammer, der støtter dem, der ønsker at skifte fra gasfyr til varmepumpe. Disse tilskud hjælper med at reducere de samlede omkostninger og gør det dermed mere overkommeligt at skifte fra gasfyr til en varmepumpe.

Priseksempler på omkostningerne ved at skifte fra gasfyr til varmepumpe

Herunder har vi samlet eksempler på, hvad det kan koste at skifte fra gasfyr til varmepumpe. Som vi har nævnt før, afhænger prisen på skiftet fra gasfyr til varmepumpe af den valgte varmepumpetype. Herunder har vi listet nogle vejledende priser. Vær opmærksom på, at disse eksempler er baseret på et standard parcelhus på omkring 150 kvadratmeter. Har du et større hus på 200+ kvadratmeter, kan prisen være højere.

Skift fra gasfyr til luft til vand varmepumpe:

Frakobling af gasforsyningen: 8.000,-

Anskaffelse inkl. montering: 90-110.000,-

Skift fra gasfyr til jordvarmepumpe:

Frakobling af gasforsyningen: 8.000,-

Anskaffelse inkl. montering: 100.000-300.000,-

Skift fra gasfyr til luft til luft varmepumpe:

Frakobling af gasforsyningen: 8.000,-

Anskaffelse inkl. montering: 15.000-30.000,-

Tilskud du kan søge i forbindelse med skift fra gasfyr til varmepumpe:

Afkoblingspuljen: 8.000,-

Realkreditinstituttet Totalkredit: 10.000,-

Varmepumpepuljen: 17.000,-

Læs mere om dine muligheder her:

Skiftet fra gasfyr til varmepumpe kan altså koste omkring mellem 25.000-300.000 (uden tilskud) afhængigt af den valgte varmepumpetype.

Husk at skiftet fra gasfyr til varmepumpe ikke kun handler om de initiale omkostninger, men også om de langsigtede besparelser på energiudgifter.

Få et prisoverslag på dit skifte fra gasfyr til varmepumpe

Ved at kontakte en af vores VE-godkendte installatører kan du få foretaget en vurdering af dit hus og dermed få et prisoverslag baseret på dine specifikke behov og omstændigheder. Ved at få et prisoverslag fra en VE-godkendt installatør kan du få et mere præcist billede af omkostningerne ved at skifte fra gasfyr til varmepumpe i dit specifikke tilfælde ud fra din valgte varmepumpetype og din boligs specifikationer.

Når du skifter fra gas til varmepumpe, er det vigtigt at være opmærksom på, at fjernelsen af gasfyret skal udføres af en autoriseret VVS-installatør. Dette er afgørende for at sikre, at fjernelsen af gasfyret sker på en sikker og korrekt måde. Du finder en autoriseret installatør nær dig på kortet herunder.

0 km.

50 km.

300 km.

Vælg teknologi herunder
varmepumper238
solceller44
solvarme10
biomassefyr9
Flere teknologier