Slut med håndværkerfradraget

Fra 1. april 2022 skal være slut med håndværkerfradraget. Men indtil da er det fortsat muligt at benytte håndværkerfradraget til fx:

  • Installation eller udskiftning af termostatventiler, vejrkompenseringsanlæg og radiatorer (dog ikke elradiatorer)
  • Reparation eller udskiftning af gaskedler og varmeanlæg, herunder hybridvarmepumper og solvarmeanlæg (dog ikke oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler)
  • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
  • Installation af varmepumper (dog ikke hvis tilskud i Bygningspuljen)
  • Installation eller forbedring af ventilation

Vær opmærksom på, at fradraget falder til 12.900 kr. pr. person i perioden fra 1. januar – 1. april 2022 ( 25.000 kr.- pr. person i 2021).

Husk:

  • Du skal som kunde selv påføre påføre fradraget på din selvangivelse.
  • Der gives kun fradrag for arbejdsløn inkl. moms (ikke for materialer) 
  • Betalingen skal foregå elektronisk f.eks. dankort, Mobile Pay mv. (ikke kontanter) 
  • Dokumentation for udført arbejde skal gemmes
  • For at få fradrag i 2021, for arbejde udført i 2021, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2022.

Se mere hos SKAT eller på VE-installatør.dk