Tilskudspuljen til varmepumper åbner efter påske

Nu bliver det igen muligt at søge tilskud fra Energistyrelsens bygningspulje, hvis du vil udskifte udskifte dit oliefyr eller gasfyr til en varmepumpe, når puljen åbner igen efter påske. Men det gælder om at være hurtig, for pengene kan hurtigt få ben at gå på.

675 mio. kroner. Det er beløbet, som danske boligejere med grønne ambitioner kan søge støtte fra, når Bygningspuljen åbner i den første uge efter påske. En stor del af disse penge (minimum 60 procent) er øremærket til projekter, hvor man udskifter fx oliefyr eller naturgas med en varmepumpe. Og der er tale om ganske høje støttebeløb. Vælger du eksempelvis at skifte til en luft/vand-varmepumpe kan du typisk få i størrelsesordenen 21-26.000 kroner i støtte, afhængigt af hvilken varmepumpe man installerer.

Men vil du som boligejer have del i tilskud til en varmepumpe fra Energistyrelsens bygningspulje, gælder det ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne om at være hurtig ved tasterne.

”Da sidste års pulje blev åbnet, gik der kun fire dage, før den var tømt. I sidste ende fik kun 5.420 ud af de godt 19.000 ansøgere del i pengene. Og selvom puljen er noget større i år, regner vi stadig med, at den risikerer at løbe hurtigt tør. Og pengene bliver altså uddelt efter ”først til mølle”-princippet,” siger Troels Hartung, chefkonsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Han understreger, at bygningspuljen er målrettet helårsbebyggelser og ud over skrotning af olie- og gasfyr også kan bruges til fx installation af mekanisk ventilation, etablering af radiatorer og forbedringer af bygningens klimaskærm – fx nye energivenlige vinduer og forbedret isolering.

”Men hvis du stadig bruger fossil opvarmning i din bolig, er det her, der er de allerstørste besparelser at hente – både på energiregningen og CO2-udledningen. Ja, hvis du får støtte fra bygningspuljen, vil du ofte tjene investeringen hjem igen på seks til syv år alene gennem den besparelse, du får på din energiregning,” siger Troels Hartung.

Det kan du bl.a. få støtte til:

 • Konvertering væk fra oliefyr, gasfyr, biomassefyr eller elvarme til luft/vand-varmepumpe eller jordvarme tilsluttet vandbårent radiatorsystem.
 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvending.
 • Etablering af vandbårent radiatorsystem.
 • Efterisolering af boligen.

Det skal du være obs på, når du søger støtte fra Bygningspuljen:

 • Energistyrelsen forventer, at der bliver tre ansøgningsrunder pr. år – en i marts/april, en i august og en i oktober/november.
 • Du kan ikke kombinere tilskud fra bygningspuljen med andre offentlige støtteordninger – fx boligjobordningen eller tilskud fra energiselskabernes energispareindsats.
 • Du kan kun få støtte til en varmepumpe, hvis din bolig ligger i et område, der ikke er udlagt til fjernvarme.
 • Varmepumper skal være energimærket A++ eller A+++ ved 55⁰ C.
 • Hvis du søger om tilskud til andet eller mere end konvertering til en varmepumpe, skal du have et gyldigt energimærke med startdato for mærkningen fra 1. oktober 2012 eller senere.
 • Det er dig som bygningsejer, der skal ansøge om tilskud. I ansøgningssystemet har du dog mulighed for at invitere en til at hjælpe dig med ansøgningen. Du må ikke sætte installationsarbejdet i gang, før du har modtaget tilsagn om tilskud
 • Energistyrelsen angiver behandlingstiden for ansøgningerne til cirka to uger. I 2020 var behandlingstiden dog noget længere.
 • Se mere om hvordan du søger tilskud her: VE Installatør (veinstallatoer.dk)

Brug en autoriseret installatør

Fra 1. april 2021 bliver det en betingelse for tilskud, at varmepumpen installeres af en VE-godkendt virksomhed. Men det er i det hele taget en god idé at benytte en autoriseret installatør til arbejdet. På den måde kan du være sikker på, at du får en varmepumpe, der passer til lige præcis din bolig. Samtidig bør du indgå en serviceaftale med installatøren (præcis som du gør det med din bil), så din varmepumpe bliver regelmæssigt efterset og yder optimalt.

Du kan finde din lokale VE-installatør på: www.veinstallatoer.dk

Det kan et hus på 130 m2 forventes at udløse i tilskud:

 • Luft/vand varmepumpe: 21-26.000 kr.
 • Jordvarme: 27-32.000 kr.
 • Balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding: 14.000 kr.
 • Konvertering til vandbårent radiatoranlæg: 14.300 kr.
 • Tilskud til øvrige typer energiforbedringer beregnes individuelt.

Når du siger farvel til naturgassen

Ud over tilskud til en varmepumpe , vil det også være muligt at blive fritaget for det gebyr, man normalt betaler for at blive frakoblet naturgasnettet (godt 8.000 kr.). Der er oprettet en pulje til dette, der, ligesom med Bygningspuljen, opbruges efter ”først til mølle”-princippet. For puljen gælder:

 • Puljen fungerer som en fritagelse for afkoblingsgebyr fra naturgasnettet.
 • Puljen forventes at træde i kraft i løbet af marts og administreres af Evida, som er det statslige gasselskab.

Når der bliver åbnet for den nye pulje, skal du opsige din gasforsyning hos Evida. Det kommer til at foregå digitalt på ”Mit Evida”.

 • Det tjekkes automatisk, om de overordnede kriterier overholdes.
 • Hvis du opfylder kriterierne, og der er penge tilbage i puljen, bliver afkoblingen af din gasledning gratis for dig. Det bliver du informeret om med det samme.

De overordnede kriterier for afkoblingsordningen er:

 • Der er tale om et gasfyr med et årligt forbrug på mellem 100-6.000 m3 gas.
 • Der må ikke være tilknyttet et eller flere CVR-numre på adressen med en samlet årlig omsætning på over 50.000 kr.

Du kan læse mere her: https://sparenergi.dk/forbruger/varme/naturgas eller https://evida.dk/nyheder/gebyrfri-afkobling-fra-gassystemet/