Pillefyr vs. Varmepumpe: Hvad skal du vælge?

Når det kommer til valget mellem et pillefyr og en varmepumpe som varmekilde til dit hjem, er der flere faktorer, du bør overveje. Både pillefyr og varmepumper har deres egne fordele og ulemper, og det er vigtigt at forstå forskellene mellem dem for at kunne træffe den rigtige beslutning, der bedst passer til dine behov og prioriteringer.

På denne side har vi samlet information om begge opvarmningskilder, så du kan finde ud af, hvilken der er den bedste løsning for dig. Vi tager dig igennem fordele og ulemper ved pillefyr og varmepumper, ligesom vi også sammenligner de forskellige løsninger.

Skal jeg vælge pillefyr eller varmepumpe?

Det er  svært at give et endegyldigt svar på, om du bør vælge et pillefyr eller en varmepumpe som den bedste varmekilde. Det kommer an på en række individuelle faktorer. Hvis du i dag har et gas- eller oliefyr, vil både et pillefyr og en varmepumpe give dig store besparelser på elregningen. På sigt er varmepumpen dog en mest økonomiske og bæredygtige løsning.

Lad os se nærmere på pillefyr vs. Varmepumper:

Pillefyr som varmekilde

Et pillefyr er en form for opvarmningsanlæg, der bruger træpiller som brændsel til at generere varme. Det fungerer ved at fodre træpillerne automatisk ind i en forbrændingskammer, hvor de antændes og frigiver varmeenergi. Denne varme distribueres derefter til hjemmet eller bygningen via et varmesystem, som f.eks. radiatorer eller gulvvarme. De har en høj effektivitet og kan levere store mængder varme, hvilket gør dem velegnede til større boliger eller bygninger.

Et pillefyr har flere fordele. Udover at være godt for miljøet kan et pillefyr også være økonomisk fordelagtigt. Træpiller er typisk billigere end brændstoftyper som olie eller gas, hvilket kan føre til betydelige besparelser på varmeregningen, hvis du i dag har et gas- eller oliefyr. Den økonomiske gevinst afhænger naturligvis af prisen på træpiller, men generelt set har pillefyr en høj virkningsgrad.

På trods af de mange fordele har et pillefyr også nogle ulemper. Et pillefyr kræver, at du holder det i gang med påfyldning af træpiller. Derudover kræver det (meget) plads til opbevaring af træpillerne. Der er også en del vedligeholdelse forbundet med et træpillefyr. Du skal f.eks. rengøre det for aske og fjerne affald fra forbrændingskammeret for at opretholde en optimal drift.

Varmepumpe som varmekilde

Varmepumper bliver stadig mere og mere populære på grund af deres høje energieffektivitet og miljøvenlighed. En varmepumpe er et opvarmningssystem, der bruger energi fra luft, jord eller vand til at generere varme til opvarmning af et hjem. Varmepumper udnytter energien i omgivelserne, og kan levere mere energi, end den bruger. De er velegnede til både opvarmning og køling af boliger og kan medføre betydelige besparelser på energiomkostningerne på lang sigt.

Den største fordel ved en varmepumpe er utvivlsomt de økonomiske besparelser på elregningen på lang sigt. Sammenlignet med et pillefyr, har varmepumpen ikke de samme løbende udgifter, og den tjener relativt hurtigt sig selv hjem. Udover dette, bidrager installationen af en varmepumpe også til at øge værdien af dit hus. Energieffektive varmekilder som varmepumper er attraktive for potentielle købere og kan give en merværdi til ejendommen.

Generelt set har varmepumper en lang levetid og kræver minimal vedligeholdelse, hvilket gør dem til en pålidelig varmekilde.Og sidst, men ikke mindst, er en varmepumpe er også en mere miljøvenlig opvarmningsløsning sammenlignet med et pillefyr.

På trods af de mange fordele ved en varmepumpe, er der også nogle ulemper. En af ulemperne er de højere anskaffelsesomkostninger. Men selvom anskaffelsesomkostningerne kan være højere sammenlignet med andre varmekilder, kan de lavere driftsomkostninger og energieffektivitet gøre varmepumpen til en mere økonomisk valgmulighed på lang sigt. Så selvom det er en ulempe at skulle investere mere i starten, vil du få glæde af investeringen over tid.

Derudover er effektiviteten af en varmepumpe afhængig af eksterne faktorer som udendørstemperaturen. For at maksimere varmeeffektiviteten skal bygningen også have tilstrækkelig isolering for at minimere varmetab. Dog er denne faktor ikke unik for varmepumper, da det også gælder for andre opvarmningsmetoder som fjernvarme. God isolering er vigtig for at opnå en effektiv og økonomisk opvarmning, uanset hvilken varmekilde der anvendes.

Hvilken varmekilde er så bedst? Pillefyr eller varmepumpe?

Når du skal vælge varmekilde til dit hjem, har du mange muligheder. Det bedste valg afhænger i virkeligheden af, hvilken løsning du har i dag. Du kan overveje at fortsætte med din nuværende varmeløsning og forbedre den, eller du kan vælge en helt ny varmekilde.

Har du i dag et gas- eller oliefyr, kan du overveje at skrotte det helt. Det giver dig mulighed for at vælge enten pillefyr eller en luft til vand varmepumpe.

Har du derimod et pillefyr, kan du overveje at optimere denne løsning ved at koble det sammen med en luft til luft varmepumpe og dermed få en hybridløsning.

Så hvilken varmekilde er bedst?

Det afhænger i høj af din økonomiske situation og boligsituation.

Før i tiden valgte mange et træpillefyr fremfor en varmepumpe, da det er billigere at anskaffe sig et pillefyr end en varmepumpe. Men begynder du at regne på det, kan denne besparelse hurtigt forsvinde. Med et pillefyr skal du tænke på at indkøbe træpiller, opmagasinere dem, fylde træpiller i fyret og jævnligt rense og vedligeholde det. Med en varmepumpe har du godt nok dyrere anskaffelsesomkostninger, men en varmepumpe er til gengæld billigere i drift. Særligt nu hvor prisen på træpiller er steget, og priserne på energi er faldet.

Driftsomkostningerne for en varmepumpe er i dag bedre end tidligere. Derfor får du også flere fordele med en varmepumpe, som du ikke får med et træpillefyr. Og tager du tidsforbruget i betragtning, når du sammenligner pillefyr vs varmepumper, er der ingen tvivl om, at det kan blive den afgørende faktor, når det kommer til at vælge imellem de to muligheder.

Luft til luft varmepumpe vs pillefyr

Hvis du står overfor valget luft til luft varmepumpe vs. Pillefyr, er der en ting, du bør vide: En luft til luft varmepumpe kan ikke erstatte dit pillefyr. I hvert fald ikke hvis du får varme til vand fra dit pillefyr. En luft til luft varmepumpe kan nemlig ikke producere varmt vand, men fungerer nærmere som et klimaanlæg, der kan opvarme dit hjem.

Du skal derfor ikke vælge mellem en luft til luft varmepumpe og et pillefyr, da de to ting supplerer hinanden. Mens en luft-til-luft varmepumpe er ideel til at skabe et behageligt indeklima ved at opvarme luften om vinteren og køle den om sommeren, bruger et pillefyr træpiller som brændsel til at generere varme til både opvarmning af luften og produktion af varmt vand.

Luft til vand varmepumpe vs pillefyr

Når det kommer til spørgsmålet varmepumper vs pillefyr, falder spekulationen ofte på, hvorvidt man skal vælge en luft til vand varmepumpe eller beholde sit pillefyr. Og her skal du vide en ting: Med en luft til vand varmepumpe kan du sende dit pillefyr på pension.

En luft til vand varmepumpe kan nemlig erstatte dit pillefyr fuldstændig. Til forskel fra en luft til luft varmepumpe, kan en luft til vand varmepumpe producere varmt vand, og du kan derfor slippe helt af med pillefyret. Dette gør det til en praktisk og effektiv erstatning.

En af de betydelige fordele ved at vælge en luft til vand varmepumpe i stedet for et pillefyr er, at du undgår at komme hjem til et iskoldt hus, fordi fyret er gået ud. Varmepumpen giver en mere stabil og pålidelig varmekilde, der sikrer, at dit hjem altid er behageligt og opvarmet.

Udover at undgå de bekymringer, slipper du også for den løbende vedligeholdelse og rengøring af et pillefyr ved at vælge en varmepumpe. En luft til vand varmepumpe kræver minimal vedligeholdelse, hvilket resulterer i en mere bekvem opvarmningsløsning.

Pillefyr vs. varmepumpe: Hvad er bedst økonomisk?

Der er forskel på, hvad det koster at varme boligen op med et pillefyr kontra en varmepumpe. Lad os se nærmere på priserne baseret på et eksempel. Vi tager udgangspunkt i et hus på 130 m2 med et årligt energiforbrug på 18.100 kWh.

Pillefyr:

Årlig træpilleforbrug: 4.877 kg

Virkningsgrad for træpiller: 85%

Output pr. kg træpille: 3,95 kWh

Årlige omkostninger inklusive opvarmning af brugsvand: 17.738 kr.

Serviceomkostninger: 450 kr. (skorstensfejer) + 1.500 kr. (serviceaftale)

Anskaffelsespris for pillefyr: 45.000 kr.

Levetid for pillefyr: 20 år

Årlig rente: 3%

Samlet årlig udgift for et pillefyr (inklusive service, afskrivninger og rente): 22.613 kr.

Et pillefyr bruger i gennemsnit 4.877 kg træpiller om året. Med en virkningsgrad på 85% har hver kilogram træpille et output på 3,95 kWh.

Den årlige omkostning for pillefyret, inklusive opvarmning af brugsvand, er beregnet til 17.738 kr. Bemærk dog, at denne beregning ikke tager højde for service, afskrivninger og rente.

Hvis vi inkluderer disse yderligere omkostninger, stiger de årlige udgifter til 22.613 kr. Dette indebærer omkostninger til service, herunder en skorstensfejer til en pris på 450 kr., samt en serviceaftale til en pris på 1.500 kr pr. år.

Anskaffelsesprisen for et pillefyr er anslået til 45.000 kr., men denne pris kan variere afhængigt af producent, model og installationsomkostninger. Ved at tage højde for levetiden på 20 år og den årlige rente på 3% opnår man en mere præcis vurdering af de samlede omkostninger ved at anvende et pillefyr som varmekilde. Disse faktorer bidrager til en mere realistisk beregning af det samlede økonomiske perspektiv. Og her ender vi altså på en årlig udgift på 22.613 kr.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at prisen på træpiller kan variere over tid, da den afhænger af markedet. I 2023 er prisen på træpiller lavere end i 2022, hvilket kan føre til mindre omkostninger. Dog kan prisen på træpiller ændre sig i takt med markedet, hvilket gør det til en usikker faktor. Derudover kræver pillefyr regelmæssig service og vedligeholdelse for at opretholde deres effektivitet og forlænge deres levetid.

Varmepumpe:

Årlig energiforbrug: 5.746 kWh

SCOP-faktor: 3,15

Energioutput: 18.100 kWh

Årlige omkostninger inklusive opvarmning af brugsvand: 10.630 kr.

Serviceomkostninger: 1.995 kr.

Anskaffelsespris for varmepumpe: 125.000 kr.

Levetid for varmepumpen: 16 år

Årlig rente: 3%

Samlet årlig udgift for et pillefyr (inklusive service, afskrivninger og rente): 21.925 kr.


*Bemærk: Anvendes gulvvarme sammen med varmepumpen, kan de samlede årlige omkostninger reduceres til 19.563 kr. inklusive alle udgifter.

En luft til vand varmepumpe bruger i gennemsnit 5.746 kWh om året til at producere varme. Beregningerne er baseret på en luft til vand varmepumpe med en SCOP-faktor på 3,15. Dette betyder, at varmepumpen producerer 3,15 kWh varme ved forbrug af 1 kWh elektricitet. Samlet giver det en årlig omkostning på 10.630,- inklusiv opvarmning af brugsvand.

Hvis vi medregner service, afskrivninger og rente, stiger de årlige udgifter til 21.925 kr. Dette inkluderer udgifter til service på 1.995 kr., samt anskaffelsesprisen for en luft til vand varmepumpe på 125.000 kr. Ved at tage højde for en levetid på 16 år og en årlig rente på 3%, opnår man en mere præcis vurdering af de samlede omkostninger ved at bruge en luft til vand varmepumpe som varmekilde. Og her lander vi altså på 21.925 kr.

Ved at vælge gulvvarme og anvende varmepumpen til dette formål, kan de samlede årlige omkostninger reduceres til 19.563 kr., inklusive alle udgifter. Dette skyldes, at effektiviteten i en varmepumpe øges, når vandets fremløbstemperatur er lavere.

Det er vigtigt at bemærke, at prisen på elektricitet kan variere over tid, da den afhænger af markedet. Dette kan påvirke de samlede omkostninger ved anvendelse af en luft til vand varmepumpe som varmekilde. En lav elpris vil naturligvis give lavere omkostninger til varmepumpen. Det anbefales at være opmærksom på markedets udvikling og holde sig opdateret på elpriserne for at få en nøjagtig vurdering af de årlige omkostninger.

Pillefyr vs varmepumpe ud fra beregningen

Baseret på disse oplysninger kan vi se, at varmepumper generelt har lavere årlige omkostninger sammenlignet med pillefyr. Luft til vand-varmepumpen viser sig at være den mest økonomiske valgmulighed, da den har lavest årlige omkostninger.

Priserne på pillefyr vs varmepumpe er vejledende og viser et øjebliksbillede. Omkostningerne kan ændre sig i takt med markedet for både træpiller og el ændrer sig. Alle priser og beregninger er hentet fra Bolius.

Følg med i de aktuelle priser på denne side, hvor tallene opdateres hver 3. måned, så du altid kan se prisen på pillefyr vs varmepumpe: https://www.bolius.dk/det-koster-de-forskellige-opvarmningsformer-887

Opnå besparelser med pillefyr eller varmepumpe

Vi har allerede været inde på det; der er store besparelser at hente, hvis du vælger at fyre dit fyr og skifte dit gamle gas- eller oliefyr med enten pillefyr eller varmepumpe. Hvilken varmekilde der er bedst, er derfor op til dig at vurdere.  

Står du derimod med overvejelserne om, hvorvidt du skal investere i et pillefyr eller en varmepumpe, vil varmepumpen være den mest økonomiske løsning på lang sigt.

Få hjælp til at vælge mellem pillefyr og varmepumpe

Valget mellem et pillefyr og en varmepumpe afhænger af forskellige faktorer. Vi anbefaler, at du tager kontakt til en specialist for at få råd og vejledning baseret på dine specifikke behov. Vores netværk af VE-godkendte installatører har ekspertisen og erfaringen til at vurdere din situation og give dig en individuel anbefaling baseret på disse omstændigheder.

VE-installatør kan hjælpe med at formidle kontakten mellem dig og en specialist, der kan guide dig til valget mellem pillefyr vs varmepumpe. Benyt dig af kortet herunder og find en godkendt VE-installatør nær dig.

0 km.

50 km.

300 km.

Vælg teknologi herunder
varmepumper245
solceller45
solvarme10
biomassefyr9
Flere teknologier

FAQ

Hvad er forskellen mellem et pillefyr og en varmepumpe?

Et pillefyr brænder træpiller for at producere varme, mens en varmepumpe udnytter eksisterende varmeenergi fra luft, jord eller vand til opvarmning. Pillefyret kræver påfyldning af træpiller og vedligeholdelse, mens en varmepumpe bruger elektricitet til at overføre varmeenergi og kræver mindre vedligeholdelse.

Hvad er den gennemsnitlige levetid for et pillefyr vs en varmepumpe?

Den gennemsnitlige levetid for et pillefyr er 20 år, mens den er anslået til 16 år for en luft til vand varmepumpe.

Er der nogen tilskud tilgængelige til pillefyr og varmepumper?

Ja, du kan få tilskud til finansieringen af varmepumper. Skifter du fra gasfyr eller oliefyr til varmepumpe, kan du også få tilskud til dette.

Læs, hvordan man søger tilskud til varmepumpe.

Kan man kombinere pillefyr og varmepumpe?

Det er muligt at kombinere et pillefyr og en varmepumpe i dit varmesystem. Du kan kombinere en luft til luft varmepumpe med dit pillefyr. Denne kombination kaldes også en hybridvarmepumpe.

En hybridløsning fungerer ved at tilkoble varmepumpen til din eksisterende varmekilde, så de sammen genererer varme til dit hjem. Normalt vil hybrid varmepumpen stå for omkring 80-90% af varmeproduktionen, mens fyret bidrager med den resterende del i de koldeste dage på året.

Hvad er prisen på et pillefyr vs luft til vand varmepumpe?

Et pillefyr har normalt en lavere anskaffelsespris sammenlignet med en varmepumpe. Selvom luft-til-vand varmepumper normalt har en højere anskaffelsespris, kan de til gengæld give lavere driftsomkostninger og energibesparelser på længere sigt sammenlignet med et pillefyr.

Prisen på et pillefyr vs luft til vand varmepumpe er ca. 45.000 kontra 100.000+ kr. Derudover skal du ved et pillefyr tage højde for omkostningerne ved træpiller, vedligeholdelse og eventuel brændstofopbevaring.

Hvilken varmekilde er mest energieffektiv: pillefyr vs varmepumpe?

Varmepumper er generelt mere energieffektive end pillefyr. En varmepumpe udnytter eksisterende varmeenergi og kan levere omkring 3-4 gange mere varmeenergi, end den bruger i elektricitet. Pillefyr har en energieffektivitet på omkring 80-90%, hvilket betyder, at en del af energien går tabt under forbrændingsprocessen.