Sådan søger du om tilskud fra Varmepumpepuljen

Forbered dig

Der er forskellige krav du skal overholde og dokumenter, der skal være på plads når du søger tilskud. Du gør det derfor lettere for dig selv, hvis du er forberedt, når tilskudspuljen åbner for ansøgninger.

Her kan du se, hvad Energistyrelsen anbefaler at forberede:

 • Krav 1: Dit hus skal være en helårsbolig – og du skal selv eje det
 • Krav 2: Dit hus opvarmes med oliefyr, gasfyr, elvarme eller biokedel (f.eks. træpillefyr)
 • Krav 3: Dit hus må ikke ligge i et område, hvor der er fjernvarme eller planlagt fjernvarme
 • Krav 4: Du er ikke allerede i gang med at skifte til en varmepumpe. Du må f.eks. ikke have indhentet et bindende tilbud
 • Krav 5: Du ønsker en luft til vand-varmepumpe eller en væske til vand-varmepumpe (også kaldet jordvarme)

Find ud af hvilken type varmepumpe du vil søge tilskud til

Tilskuddets størrelse afhænger af den type varmepumpe, du vil søge tilskud til. Du kan søge tilskud til en luft til vand-varmepumpe eller en væske til vand-varmepumpe (jordvarme). Læs mere om fordelene ved de to typer her på siden.

Undersøg om der er momspligt på din adresse

Hvis der er en virksomhed eller økonomisk aktivitet på din adresse, skal du også udfylde en de minimis-erklæring. Det er en erklæring om, at den samlede økonomiske støtte, som du har fået de seneste tre regnskabsår, ikke overstiger 200.000 euro.

Økonomisk aktivitet kan blandt andet være en vejbod, en hobby-virksomhed, eller hvis boligen bruges til udlejning.

Er du i tvivl, om du har momspligtig virksomhed, kan du tjekke det i CVR-registret.

Før du søger

 • Sørg for at have dit NEM-id parat.
 • Sørg for at Bygnings- og Boligregistret (BBR) er opdateret og indeholder de korrekte oplysninger om bygningen du søger tilskud til. Det gælder både i forhold til opvarmningsform og areal.
 • Indhent evt. tilbud fra en VE-installatør inden du søger, så du har et godt billede af projektet. Det er vigtigt, at du ikke har indgået nogen form for bindende aftale om installationen af varmepumpen.
 • Skal du have tilskud til andet og mere end en varmepumpe, skal bygningen have et Energimærke, der er nyere end oktober 2012. Du kan finde bygningens energimærke på Find boligens energimærke | Energistyrelsen (sparenergi.dk)

Søger du på vegne af en anden

 • Hvis du ansøger på vegne af en anden, fx et familiemedlem eller som rådgiver for en kunde, skal du have en fuldmagt der er underskrevet af den du ansøger for. Den kan hentes her: Skabelon til fuldmagt
 • Hvis du ansøger på vegne af en anden, skal du desuden have en ansøgererklæring der er udfyldt og underskrevet af den du ansøger for. Den kan hentes her: Ansøgererklæring

Kontakt Energistyrelsen hvis du du har spørgsmål i forbindelse med din ansøgning

Har du spørgsmål til tilskudsordningen, og finder du ikke svar på disse sider, kan du kontakte Energistyrelsen på

Mail: info@sparenergi.dk

Tlf.: 3115 9000

Telefontider:

 • Mandag – torsdag: kl. 8-17
 • Fredag: kl. 8-15