Tilskud til udskiftning af gasfyr

Mange danskere har i dag et gasfyr som varmekilde i deres hjem, men i takt med den grønne omstilling, kan det være en god ide at overveje at udskifte gasfyret allerede nu. Ambitionen i Danmark er, at der fra 2035 ikke længere skal være boliger i Danmark, der opvarmes af gas. Et alternativ til dette er at investere i enten en jordvarmepumpe eller en luft til vand varmepumpe. En sådan udskiftning kan dog være en stor investering for mange, men heldigvis er der mulighed for at få tilskud til udskiftningen af gasfyret.

Går du med tankerne om at udskifte gasfyret med en varmepumpe, har vi her på siden samlet et overblik over dine muligheder for at få tilskud.

Dine muligheder for tilskud:

Herunder opremses dine muligheder for at søge tilskud i forbindelse med udskiftning af gasfyr til varmepumpe. Hvis du har lyst til at læse mere om de enkelte tilskudsmuligheder, findes de længere nede på siden.

 • Afkoblingspuljen
 • Fyr dit fyr
 • Realkreditinstituttet Totalkredit
 • Varmepumpepuljen

Afkoblingspuljen:

Som ejer af et gasfyr, er du koblet til gassystemet. Normalvis koster det dig 8.000 kr. at blive frakoblet dette, men med afkoblingspuljen har du mulighed for at få disse omkostninger dækket. Det kræver dog, at du har tænkt dig at udskifte dit gasfyr med en anden og mere energivenlig opvarmningsform som f.eks. en varmepumpe.  Ordningen er en del af den politiske klimaaftale fra juni 2020, hvor midler blev afsat til gebyrfritagelse ved frakobling fra gassystemet. Afkoblingsordningen administreres af Evida, og midlerne uddeles i perioden 2021-2026.

For at være kvalificeret til at modtage tilskuddet til udskiftningen af gasfyret, skal du opfylde følgende:

 • Du skal være ejer af et gasfyr
 • Dit årlige forbrug af gas skal være på mellem 100m3 og 6.000m3
 • Der er ikke noget aktivt CVR-nummer med en omsætning på mere end 50.000 kr. i det seneste regnskabsår registreret på din adresse
 • Der er ikke noget CVR-nummer registreret på din adresse, der har modtaget de minimis støtte over 1.500.000 kr. i de sidste tre regnskabsår samlet set.

Det forventes, at der åbnes for en ny pulje i starten af maj. Midlerne plejer at slippe hurtigt op, så du skal være hurtig. Tilskuddet til udskiftning af gasfyret til varmepumpe gives efter først-til-mølle princippet.

Fyr dit fyr:

Regeringen har taget initiativ til projektet “Fyr dit fyr”, som sigter mod at mindske CO2-udledningen i Danmark ved at erstatte gasfyr med mere miljøvenlige opvarmningsmuligheder såsom varmepumper. Hovedformålet er at gøre det mere attraktivt at låne penge til finansiering af en varmepumpe, så boligejere kan erstatte deres gamle gasfyr med en mere bæredygtig opvarmningskilde. Projektet er specifikt målrettet boligejere, der ikke har eller har udsigt til at få adgang til fjernvarme.

Aftalen indebærer, at boligejere kan optage lån uden oprettelsesgebyrer og med en lav rente, som udstedes af banker og realkreditinstitutter. Desuden blev det i aftalen foreslået at fjerne tinglysningsafgiften for lån til udskiftning af olie- og gasfyr fra januar 2023. I marts blev der vedtaget en særordning for udskiftning af olie- og gasfyr, som indebærer, at tinglysningsafgiften for lån til udskiftning af enten et olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde godtgøres, hvis betingelserne er opfyldt.

Realkreditinstituttet Totalkredit:

Realkreditinstituttet Totalkredit tilbyder et tilskud på 10.000 kr. til boligejere, der ønsker at udskifte deres gasfyr med en tilskudsberettiget varmepumpe med minimum energimærke A++. Dette tilskud kræver, at du er kunde i et pengeinstitut, der samarbejder med Totalkredit, og at du opfylder visse kriterier.

Kriterierne for at være berettiget til tilskuddet er følgende:

 • Du skal være Totalkredit-kunde og have et totalkreditlån til din bolig.
 • Din bolig skal befinde sig uden for et fjernvarmeområde.
 • Dit nuværende primære energikilde skal være et gasfyr, som du vil udskifte med en varmepumpe, der er berettiget til tilskud og har mindst energimærke A++.
 • Installationen af varmepumpen skal udføres af en montør, som er godkendt af VE-ordningen.

Vær opmærksom på, at du skal have et Totalkredit-værdibevis, der udstedes af din bankrådgiver, før du indgår en aftale om installation af varmepumpen med en leverandør. Desuden kan du kun få tilskuddet, hvis installationen udføres af et autoriseret firma og ikke som et gør-det-selv-projekt.

Varmepumpepuljen:

Hvis du bor i et område uden fjernvarme, kan du søge tilskud i forbindelse med udskiftningen af dit gamle gasfyr til en varmepumpe via varmepumpepuljen. Tilskuddet fra puljen plejer at være på omtrent 17.000 kr. og kræver, at visse betingelser er opfyldt.

For det første skal din bolig være en helårsbolig beliggende uden for et fjernvarmeområde. Udskiftningen skal ske fra enten gasfyr, oliefyr, biomassefyr eller elvarme, og den nye varmepumpe skal have minimum energimærke A++.

Uanset hvilket energimærke din bolig har, har du mulighed for at få glæde af tilskuddet. Det er dog et krav, at selve installationen af varmepumpen udføres af en VE-godkendt montør. Du finder en samlet liste over VE-godkendte installatører her.

Der er en ny tilskudspulje på vej i 2023, der giver dig mulighed for at søge tilskud til udskiftning af gasfyret. Husk at have alt klar til åbningen. Det kan du læse mere om her:

Reducering af elafgiften ved skift fra gasfyr til varmepumpe

Ved at skifte fra et gasfyr til en varmepumpe kan du opnå en reduktion af din elafgift. Det kommer som følge af regeringen ønske om at tilskynde skiftet fra gasfyr til varmepumper.

Du kan opnå en reduktion i elafgiften på den del af dit årlige elforbrug, der overstiger 4000kWh, hvis du opfylder følgende krav:

 • Mindst 50% af opvarmningen i din bolig skal komme fra el.
 • Din bolig skal være registreret i BBR som en helårsbolig eller sommerhus med el som primær opvarmning, herunder varmepumper.

Du kan ansøge om en reduktion af elafgiften hos dit elselskab enten online på deres hjemmeside eller ved at kontakte dem direkte.

Derfor skal du overveje at udskifte dit gasfyr med en varmepumpe

Der er flere grunde til at overveje at udskifte sit gasfyr med en varmepumpe:

 • Miljømæssige fordele:
  Varmepumper er en mere bæredygtig opvarmningsløsning end gasfyr, da de typisk bruger mindre energi og er mere effektive. Dette fører til en mindre CO2-udledning og mindre forurening.
 • Lavere omkostninger på lang sigt:
  Selvom det kan kræve en større investering at installere en varmepumpe, kan det være en god investering på lang sigt, da varmepumper generelt har lavere driftsomkostninger end gasfyr.
 • Reduktion af afhængighed af fossile brændstoffer:
  Da varmepumper typisk bruger elektricitet til at trække varmen ud af luften eller jorden, kan de være med til at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og dermed reducere sårbarheden overfor stigende energipriser og uforudsigelige forsyningskilder.

Da du har mulighed for at søge om tilskud til udskiftning af gasfyr til varmepumpe, er det værd at overveje, om det ikke er på tide at foretage skiftet. Med disse tilskud og fordelagtige lånemuligheder til formålet, er det lige nu billigere at skifte gasfyret ud med en varmepumpe, end hvis du skulle stå for alle udgifterne selv.

Selvom det kan være omkostningsfuldt af udskifte gasfyret nu og her, er det en investering, der tjener sig selv ind løbende.

Læs mere om, hvad det koster at skifte fra gasfyr til varmepumpe.

Få rådgivning

Når det kommer til at udskifte dit gasfyr, er det afgørende at have de rette oplysninger og den nødvendige ekspertise til rådighed. En VE-godkendt installatør vil have den nødvendige viden og erfaring inden for området og vil kunne give dig råd om den bedste løsning til dine specifikke behov.

Kontakt en af vores mange VE-godkendte installatører, hvis du har spørgsmål i forbindelse med udskiftningen af dit gasfyr.

Du bør altid vælge en installatør, der er omfattet af en garantiordning. På den måde sikrer du dig bedst som forbruger.

Alle VE-installatører er medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne og dermed omfattet af TEKNIQs garantiordning. Det betyder blandt andet, at du har mulighed for at klage over udført arbejde til Ankenævnet for Tekniske Installationer. Får du helt eller delvist medhold i din klage, men kan den indklagede installatør ikke efterleve ankenævnets afgørelse, dækker TEKNIQs Garantiordning op til 150.000 kr. inkl. moms.

0 km.

50 km.

300 km.

Vælg teknologi herunder
varmepumper242
solceller45
solvarme10
biomassefyr9
Flere teknologier