Giv dine kunder øget sikkerhed for
kvalitet. Bliv VE-godkendt installatør
indenfor følgende områder

Varmepumper Solceller Solvarme Biovarme

ve-godkendt-installatoer

ve-installatoer-varmepumper

ve-installatoer-solceller

ve-installatoer-solvarme

ve-installatoer-biomasse

Hvorfor blive VE-godkendt som installatør?

Bliv konkurrencedygtig og tilbyd dine kunder de rigtige kompetencer

Giv kunder mulighed for at søge tilskud ved energiforbedringer

Bliv en del af en fælles indsats med samlet markedsføring

Brug TEKNIQs garantiordning aktivt når du taler med dine kunder

Hvad er VE-installatør?

VE-installatør er TEKNIQ Arbejdsgivernes sektion for installatører og montører, der arbejder med VE-teknologier. Medlemmerne omfatter overvejende el- eller VVS-installatørvirksomheder samt kølemontørvirksomheder.

Hvis du vil markedsføres på VEinstallatoer.dk, skal du være optaget på Energistyrelsens liste over VE-godkendte virksomheder, ligesom du skal være medlem af VE-installatør-sektionen.

Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne er dit arbejde omfattet af TEKNIQs Garantiordning.

Får en forbruger medhold i en klage, forbrugeren har indbragt for Ankenævnet for Tekniske Installationer, indtræder garantiordningen. Ordningen dækker omkostninger til og med 150.000 kr. inkl. moms, hvis installatøren ikke opfylder kendelsen.

Hvis installatøren indbringer sagen for domstolene, og installatøren ikke opfylder dommen, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor den endelige dom foreligger.

Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet.

Garantiordningen dækker ikke sager, hvor der klages over elinstallationsrapporter.