Hvad er en varmepumpe?

Varmepumper leverer energi til både helårs- og fritidsboliger og er en optimal løsning til i mange bygninger.

Varmepumper findes i fire forskellige varianter:

Luft til vand

Luft til vand-varmepumper trækker varme ud af udeluften og hæver temperaturen ved hjælp af en kompressor, der opvarmer vandet boligens centralvarmeanlæg.

Jordvarme

Jordvarmepumper producerer varme ved at ”trække” varme ud af jorden gennem nedgravede jordslanger fyldt med frostsikret vand. Jordvarmepumper har den højeste virkningsgrad.

Hybridvarme

Hybridvarmepumper kombinerer varmepumpe med fx gasfyr. Varmepumpen typisk for 80-90% af varmeproduktionen, mens gasfyret står for resten.

Luft til luft

Luft til luft-varmepumper suger energi ud af udeluften og omdanner den til varme, som sendes videre ind i boligen. Afgiver varme om vinteren og kulde om sommeren.

Fælles for alle fire løsninger er, at de leverer billig og miljørigtig varme til din bolig.

Din lokale VE-installatør kan hjælpe dig med at vælge den optimale varmepumpe samt med at vurdere din mulige besparelse på energiforbruget.

Hvad er en luft-til-vand varmepumpe

Luft-til-vand-varmepumper består af en udedel, som bedst beskrives som en stor ventilator, og en indedel, der er tilsluttet bygningens radiatorer eller gulvvarme samt brugsvandssystemet.

Udedelen trækker varme ud af udeluften og varmepumpen hæver temperaturen ved hjælp af en kompressor, der opvarmer vandet, så det kan bruges til rumopvarmning og brugsvand.

En luft-til-vand-varmepumpe koster typisk 80.000 – 130.000 kr. afhængig af mærke og størrelse på
varmepumpen.

 

Hvad er jordvarme

Jordvarme – eller jordvarmepumper – producerer varme ved .at ”trække” varme ud af jorden gennem jordslanger fyldt med frostsikret vand. Jordslangerne er typisk gravet ned under havens græsplæne i ca. 90 cm dybde. Det er også muligt at bore jordslangerne ned i 100-300 meters dybde. Denne type jordvarme kaldes vertikal jordvarme og er særligt velegnet hvor haven ikke er så stor, eller man ikke ønsker det gravearbejde, der er nødvendigt for at etablere almindelig jordvarme.

Fordelen ved jordvarme er at effektiviteten er marginalt højere end luft-til-vand varmepumper. Samtidig er der ikke nogen synlig udedel, ligesom det også er støjfrit udendørs.

Prisen på at etablere jordvarme afhænger i høj grad af størrelsen på anlægget og fabrikat. Almindelig jordvarme kræver typisk en investering på 130.000 – 180.000 kr., mens vertikal jordvarme koster i størrelsesordenen 300.000 kr.

Hvad er en hybridvarmepumpe

En hybridvarmepumpe – eller bare hybridvarme – er en kombination mellem en luft-til-vand varmepumpe og typisk et gasfyr, men det er også muligt at kombinere med fx træpillefyr og oliefyr.

Normalt står varmepumpen for 80-90% af varmeproduktionen mens gasfyret står for den resterende del. Fordelingen mellem varmepumpe og gas sker med en automatisk styring som sikrer, at den højest mulige effektivitet opnås. Typisk bruges gasfyret når det er koldest eller når der skal produceres meget varmt brugsvand.

En hybridvarmepumpe koster typisk 60.000 – 100.000 kr. afhængig af mærke og størrelse på varmepumpen og afhængig af om det er muligt at genbruge fx et eksisterende gasfyr i bygningen.

Hvad er en luft-til-luft varmepumpe

En luft-til-luft varmepumpe består af en udedel, der ligner en ventilator, som suger energi ud af udeluften og omdanner luftens energi til varme, som sendes videre ind i boligen som varme luft.

Luft-til-luft-varmepumper kan afgive varme om vinteren og kulde om sommeren og bruges ofte i sommerhuse, men også i bygninger, der fx er opvarmet med oliefyr, hvor man ønsker at tage toppen af varmeregningen.

En luft-til-luft varmepumpe kan ikke lave varmt brugsvand, og derfor skal den suppleres med fx en elektrisk varmtvandsbeholder. Særligt velegnet til mindre boliger eller fritidshuse.

En luft-til-luft varmepumpe koster typisk 15.000 – 25.000 kr.

0 km.

50 km.

300 km.

Vælg teknologi herunder
Varmepumper188
Solceller27
Solvarme12
Biomassefyr11
Flere teknologier