Hvordan virker solceller?

Forhåbentlig skulle ovenstående afsnit gerne have gjort dig klogere på spørgsmålet: ”hvad er solceller?”, og nu kunne du godt tænke dig at vide, hvordan de virker. Et solcelleanlæg omsætter solens stråling til strøm ved hjælp af solceller, som er placeret inde i de sorte plader, du blandt andet kan se på hustage. Hvor meget af solens energi, der via solcellerne bliver omdannet til strøm, afhænger af dit anlægs ydeevne. Hvor mange solceller, du skal bruge, afhænger blandt andet af din husstands forbrug og behov. Det betyder, at jo højere et strømforbrug du har, jo flere solceller har du brug for.


Den elektricitet, som solceller producerer, skal bruges med det samme, da det ikke kan oplagres, medmindre du også investerer i et batterianlæg. Det betyder også, at hvis anlægget producerer mere strøm, end du har behov for, så bliver den overskydende elektricitet sendt videre og solgt til det kollektive el-net.


Her kan du også vælge at kombinere solceller med en varmepumpe , hvorved du får mulighed for selv at anvende den overskydende strøm. Den overskydende strøm bruges til at drive varmepumpen, så din bolig bliver forsynet med varme. Med denne kombination kan du reducere din husstands energiforbrug betydeligt.