Vi hjælper dig med at finde
en VE-godkendt installatør
til solvarme

Find installatør Spørgsmål & svar Tilskudsmuligheder

Hvorfor vælge VE-installatør?

Arbejdet er omfattet af TEKNIQs Garantiordning

Alle VE-installatører er medlem af VE-godkendelsesordningen

Installatøren lever op til kravene for tilskud

Installatører i hele landet

Hvad er solvarme?

Et solvarmeanlæg består af en solfanger, der på forsiden er dækket af glas, og som er placeret på et tag. Når solens stråler opvarmer solfangeren, opvarmes samtidig en række rør med vand. Det varme vand føres direkte ned i boligens centralvarmeanlæg og kan derfra udnyttes til både varme og brugsvand.

Alternativt føres det varme vand ned i en varmtvandsbeholder eller lagertank. Her er der installeret en temperaturmåler, som sikrer, at der konstant er varmt vand i beholderen. Med en varmtvandsbeholder eller lagertank kan varmen lagres, så man også har glæde af sit solfangeranlæg de dage, hvor solen ikke skinner.

Solvarmeanlæg kan bruges til alle former for boliger, men er mest effektive om sommeren. Solvarme kan ikke fungere som den eneste varmekilde til en bolig. Derfor anvendes solvarme typisk som supplement til opvarmningen i boliger med elvarme eller oliefyr og giver mulighed for helt at slukke for disse energikilder i sommerhalvåret.

Din lokale VE-installatør kan fortælle meget mere om mulighederne for at spare både penge og udledning af CO2 med en solvarmeløsning. 

Hvem kan få solvarme?

Det eneste, der er nødvendigt for at få solvarme, er et tag eller et stykke jord, hvor solfangeranlægget kan placeres. Den optimale placering af solfangere er sydvendt med en hældning på mellem 30 og 60 grader. Men det er også muligt at opnå besparelser med et anlæg, der vender mod øst eller vest.

Vælger man en løsning med en varmtvandsbeholder eller lagertank, har man desuden brug for plads til denne. Man skal regne med, at beholderen skal kunne rumme cirka 75 liter vand per m2 solfanger på taget. Og man skal have 1,5-2 m2 solfanger per person i husstanden. Dermed har en husstand med 4 personer brug for en beholder med 250-300 liter vand.

Din lokale VE-installatør er ekspert i at rådgive om løsninger og besparelsesmuligheder med et solvarmeanlæg. 

Hvilken løsning skal jeg vælge?

Når man investerer i et solvarmeanlæg, skal man først og fremmest afgøre, om man vil have et anlæg, der udelukkende opvarmer boligens brugsvand. Et sådant anlæg koster typisk mellem 20.000 -35.000 kr. plus udgifter til installation.

Vil man have et anlæg, der både leverer varmt brugsvand og varme til hele boligen, skal man regne med en investering i størrelsesordenen 50.000 – 75.000 kr.

Under alle omstændigheder kan et solvarmeanlæg ikke levere varme til hele boligen hele året rundt. Men et effektivt anlæg kan levere helt op til 80 % af en husstands energiforbrug og dermed give mærkbare besparelser. De sidste 20 % kan man vælge at få via boligens nuværende elvarme eller oliefyr. Eller man kan kombinere sit solvarmeanlæg med en varmepumpe eller et træpillefyr og dermed blive 100 % selvforsynende med varme i sin bolig.

Din lokale VE-installatør kan hjælpe dig med både at vælge den rette løsning og den rette dimensionering. Du finder din nærmeste her:

0 km.

50 km.

300 km.

Vælg teknologi herunder
Varmepumper188
Solceller27
Solvarme12
Biomassefyr11
Flere teknologier

Du bør altid vælge en installatør, der er omfattet af en garantiordning. På den måde sikrer du dig bedst som forbruger.

Alle VE-installatører er medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne og dermed omfattet af TEKNIQs garantiordning. Det betyder blandt andet, at du har mulighed for at klage over udført arbejde til Ankenævnet for Tekniske Installationer. Får du helt eller delvist medhold i din klage, men kan den indklagede installatør ikke efterleve ankenævnets afgørelse, dækker TEKNIQs Garantiordning op til 150.000 kr. inkl. moms.