Vi hjælper dig med at finde
en VE-godkendt installatør
når du skal have varmepumpe

Find installatør Spørgsmål & svar Tilskudsmuligheder

En typisk husejer kan få 21.000-28.000 kr. i tilskud fra staten
ved at skifte til en af de mest energieffektive varmepumper på markedet

Læs mere her

Sådan søger du tilskud til en varmepumpe til din bolig

Det er flere gange i løbet af 2021 muligt at søge tilskud til installation af bl.a. varmepumpe, der erstatter oliefyr, gasfyr eller biomassefyr eller elvarme.

Næste gang der åbnes for ansøgninger om tilskud forventes at blive til august 2021.

Har du spørgsmål, så se mere under “Ofte stillede spørgsmål

1:

Ansøg om tilskud til projekt

Du må gerne indhente tilbud på arbejdet, men du må IKKE have indgået en bindende aftale om installationen.

Læs vores guide til ansøgning om tilskud i Bygningspuljen
2:

Indgå aftale med en VE-installatør.

VE-installatøren hjælper med at finde den helt rigtige løsning til din bygning.

Find VE-installatør her
3:

Sæt arbejdet i gang

Installation af varmepumpe tager typisk 1-2 dage

4:

Modtag dit tilskud, når arbejdet er fuldført

Indsend regnskab og dokumentation for arbejdet til Energistyrelsen, som udbetaler dit tilskud til din NemKonto.

Du kan downloade og anvende følgende skema til projektregnskab til Energistyrelsen:

Hvorfor vælge VE-installatør?

Arbejdet er omfattet af TEKNIQs Garantiordning

Alle VE-installatører er medlem af VE-godkendelsesordningen

Installatøren lever op til kravene for tilskud

Installatører i hele landet

Du bør altid vælge en installatør, der er omfattet af en garantiordning. På den måde sikrer du dig bedst som forbruger.

Alle VE-installatører er medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne og dermed omfattet af TEKNIQs garantiordning. Det betyder blandt andet, at du har mulighed for at klage over udført arbejde til Ankenævnet for Tekniske Installationer. Får du helt eller delvist medhold i din klage, men kan den indklagede installatør ikke efterleve ankenævnets afgørelse, dækker TEKNIQs Garantiordning op til 150.000 kr. inkl. moms.

Hvad er VE-Godkendelsesordningen?

ve-godkendt-installatoer

VE-godkendelsesordningen er den officielle danske ordning for installatører og montører af små vedvarende energi-anlæg. Ordningen omfatter varmepumper, solceller, solvarme og biomassefyr og administreres af Energistyrelsen.

VE-godkendelsesordningen betyder bl.a., at virksomheden har en særligt uddannet medarbejder, der er dedikeret til at sikre høj kvalitet i virksomhedens arbejde på området, og at virksomheden har et overvåget kvalitetsledelsessystem, der minimerer risikoen for fejl.

Alle virksomheder på VE-installatør.dk er medlem af VE-Godkendelsesordningen. Alle VE-godkendte virksomheder kan findes på Energistyrelsens oversigt på SparEnergi

0 km.

50 km.

300 km.

Vælg teknologi herunder
Varmepumper188
Solceller27
Solvarme12
Biomassefyr11
Flere teknologier

Hvad er en varmepumpe?

Varmepumper leverer energi til både helårs- og fritidsboliger og er en optimal løsning til i mange bygninger.

Varmepumper findes i fire forskellige varianter:

Luft til vand

Luft til vand-varmepumper trækker varme ud af udeluften og hæver temperaturen ved hjælp af en kompressor, der opvarmer vandet boligens centralvarmeanlæg.

Jordvarme

Jordvarmepumper producerer varme ved at ”trække” varme ud af jorden gennem nedgravede jordslanger fyldt med frostsikret vand. Jordvarmepumper har den højeste virkningsgrad.

Hybridvarme

Hybridvarmepumper kombinerer varmepumpe med fx gasfyr. Varmepumpen typisk for 80-90% af varmeproduktionen, mens gasfyret står for resten.

Luft til luft

Luft til luft-varmepumper suger energi ud af udeluften og omdanner den til varme, som sendes videre ind i boligen. Afgiver varme om vinteren og kulde om sommeren.

Fælles for alle fire løsninger er, at de leverer billig og miljørigtig varme til din bolig.

Din lokale VE-installatør kan hjælpe dig med at vælge den optimale varmepumpe samt med at vurdere din mulige besparelse på energiforbruget.

Hvem kan få en varmepumpe?

Generelt er varmepumper en meget effektiv opvarmningsform og fungerer godt i både nye og ældre bygninger.

Varmepumper er særligt relevant for bygninger, der ligger uden for fjernvarmeområder, dvs. bygninger der opvarmes med naturgas, fyringsolie, træpiller eller elvarme. I disse bygninger får man en væsentligt billigere og langt mere miljøvenlig energiløsning ved at skifte til en varmepumpe. Varmepumper fylder desuden mindre end et oliefyr og væsentligt mindre end fx et træpillefyr..

Din lokale VE-installatør kan hjælpe dig med at vurdere gevinsten ved at skifte til en varmepumpe.