Vi hjælper dig med at finde
en VE-godkendt installatør
når du skal have varmepumpe

Find installatør Spørgsmål & svar Tilskudsmuligheder

En typisk husejer kan få 28.000 kr. i tilskud
ved at skifte til en af de mest energieffektive varmepumper på markedet

Læs mere her

Sådan søger du tilskud til energiforbedring af din bolig

Det er muligt at søge tilskud til installation af bl.a. varmepumpe, der erstatter oliefyr, gasfyr eller biomassefyr eller elvarme.

Energistyrelsen anbefaler, at man benytter en VE-godkendt virksomhed til at installere sin varmepumpe.

Det er faktisk ret nemt at indhente tilbud eller få beregnet en pris på f.eks. varmepumper, solceller, solvarme eller biomassefyr.

Energistyrelsen har d. 30. oktober 2020 oplyst, at tilskudspuljen er tømt for midler for i år. Puljen åbner igen i starten af januar 2021.

Har du spørgsmål, så se mere under “Ofte stillede spørgsmål

1:

Ansøg om tilskud til projekt

Sagsbehandlingstiden hos Energistyrelsen er op til 8 uger. Energistyrelsens tilsagn om tilskud indeholder bl.a. vilkår for tilskuddet og beskrivelse af hvordan du får dit tilskud udbetalt

Ansøg her
2:

Indhent tilbud fra en VE-installatør

VE-installatøren hjælper med at finde den helt rigtige løsning til din bygning

Find VE-godkendt installatør her
3:

Sæt arbejdet i gang

Indgå aftale med din installatør. Installation af varmepumpe tager typisk 1-2 dage

4:

Modtag dit tilskud, når arbejdet er fuldført

Energistyrelsen godkender din ansøgning og udbetaler dit tilskud til din NemKonto

Hvorfor vælge VE-installatør?

Arbejdet er omfattet af TEKNIQs Garantiordning

Installatøren lever op til de kommende krav for tilskud

Installatører i hele landet

Energistyrelsen anbefaler VE-godkendte installatører

Du bør altid vælge en installatør, der er omfattet af en garantiordning. På den måde sikrer du dig bedst som forbruger.

Alle VE-installatører er medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne og dermed omfattet af TEKNIQs garantiordning. Det betyder blandt andet, at du har mulighed for at klage over udført arbejde til Ankenævnet for Tekniske Installationer. Får du helt eller delvist medhold i din klage, men kan den indklagede installatør ikke efterleve ankenævnets afgørelse, dækker TEKNIQs Garantiordning op til 150.000 kr. inkl. moms.

Hvad er VE-Godkendelsesordningen?

ve-godkendt-installatoer

VE-godkendelsesordningen er den officielle danske ordning for installatører og montører af små vedvarende energi-anlæg. Ordningen omfatter varmepumper, solceller, solevarme og biomassefyr og administreres af Energistyrelsen.

VE-godkendelsesordningen betyder bl.a., at virksomheden har en særligt uddannet medarbejder, der er dedikeret til at sikre høj kvalitet i virksomhedens arbejde på området, og at virksomheden har et overvåget kvalitetsledelsessystem, der minimerer risikoen for fejl.

0 km.

50 km.

300 km.

Vælg teknologi herunder
Varmepumper83
Solceller27
Solvarme12
Biomassefyr11
Flere teknologier

Hvad er en varmepumpe?

Varmepumper leverer energi til både helårs- og fritidsboliger og er en optimal løsning til i mange bygninger.

Varmepumper findes i tre forskellige varianter:

Jordvarme

Jordvarmepumper producerer varme ved at ”trække” varme ud af jorden gennem nedgravede jordslanger fyldt med frostsikret vand. Jordvarmepumper har den højeste virkningsgrad.

Budget:
Typisk 130.000 – 180.000 kr.

Luft til vand

Luft til vand-varmepumper trækker varme ud af udeluften og hæver temperaturen ved hjælp af en kompressor, der opvarmer vandet boligens centralvarmeanlæg.

Budget:
Typisk 80.000 – 120.000 kr.

Luft til luft

Luft til luft-varmepumper suger energi ud af udeluften og omdanner den til varme, som sendes videre ind i boligen. Afgiver varme om vinteren og kulde om sommeren. Velegnet til mindre boliger eller fritidshuse.

Budget:
Typisk 16.000 – 25.000 kr.

Fælles for alle tre løsninger er, at de leverer billig og miljørigtig varme til din bolig.

Din lokale VE-installatør kan hjælpe dig med at vælge den optimale varmepumpe samt med at vurdere din mulige besparelse på energiforbruget.

Hvem kan få en varmepumpe?

Generelt er varmepumper en meget effektiv opvarmningsform. Varmepumper er særligt relevant for bygninger, der ligger uden for fjernvarmeområder. Boliger, der opvarmes med el eller et oliefyr, får en væsentligt billigere og langt mere miljøvenlig energiløsning ved at skifte til en varmepumpe. Varmepumper fylder desuden mindre end et oliefyr og væsentligt mindre end fx et træpillefyr.

Din lokale VE-installatør kan hjælpe dig med at vurdere gevinsten ved at skifte oliefyret ud med en varmepumpe.