VE-installatør

Hvad er en VE-installatør?

En VE-installatør er en el- eller vvs-installatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor vedvarende energi (VE) på ét eller flere af følgende områder: Varmepumper, solceller, solvarme og biovarme.

En VE-installatør er en fagmand, der er specialist i forhold til valg af løsning, dimensionering, hensyn til evt. udbygningsmuligheder samt nye tekniske muligheder og eventuelle nye lovkrav, herunder Bygningsreglementet.

Energistyrelsen anbefaler forbrugere at anvende en VE-godkendt virksomhed til at installere vedvarende energianlæg.  

Hvorfor vælge en VE-installatør?

Undgå fejl og få den mest optimale løsning.

En VE-installatør er specialuddannet i vedvarende energi og godkendt af Energistyrelsen. Det er din garanti for, at installatøren ved, hvad han laver og lever op til kravene om tilskud.

Alle VE-installatører med VE-INSTALLATØR-logo er medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne. Det betyder blandt andet, at du som kunde er dækket af TEKNIQs garantiordning og som boligejer dermed har mulighed for at få op til 150.000 kr. i tilfælde af forkert udført arbejde.

Fra 1. april 2021 stiller Energistyrelsen desuden som krav for tilskud, at  installatørvirksomheden er VE-godkendt.

Hvor finder jeg en VE-godkendt installatør?

Tilskud

Hvordan får jeg hjælp til min ansøgning?

Hvis ikke, du finder svar på dine spørgsmål på denne side, kan du kontakte Energistyrelsen på bygningspuljen@ens.dk eller tlf. nr. 51674305.

Telefontiden er kl. 9.30 – 15.00 mandag-torsdag og kl. 9.30 – 14.00 fredag.

Hvem kan få tilskud?

Du kan få tilskud, hvis din bolig ligger i et område, der ikke er udlagt til forsyning med fjernvarme, og hvis din bolig opvarmes med oliefyr, gasfyr eller biomassefyr (fx. træpillefyr).

Bemærk, du skal søge om tilskuddet FØR indhentning af tilbud. Du kan altså IKKE få tilskud, hvis varmepumpen allerede er installeret, ligesom der ikke må være indgået en bindende aftale om installationen.

Hvor mange penge kan jeg få i tilskud?

En typisk husejer kan få mellem 14.000 og 19.000 kr. i tilskud ved at skifte til en af de mest energieffektive varmepumper på markedet. Det præcise beløb afhænger af hvor stor din bygning er og hvilken varmepumpe der installeres.

Du kan lave en overslagsberegning på, hvor stort dit tilskud kan blive ved hjælp af Energistyrelsens tilskudsberegner her.

Hvilke varmepumper kan jeg få tilskud til?

Du kan få energitilskud til installation af enten en luft til vand-varmepumpe eller en jordvarmepumpe. Det er desuden et krav, at varmepumpen skal være energimærket A++ eller A+++ ved 55 ºC.

Der gives IKKE energitilskud til luft til luft-varmepumper.

Hvilke krav er der til varmepumpen, hvis den skal udløse tilskud?

Det er et krav, at

  • varmepumpen er eldrevet
  • at der er tale om en luft/vand varmepumpe eller jordvarme
  • at varmepumpen leverer rumvarme via et vandbåret radiatoranlæg eller gulvvarme
  • at varmepumpen leverer varmt brugsvand i en varmtvandsbeholder
  • at selve varmepumpen er energimærket A++ eller A+++ ved en temperatur på 55 ºC. Find mere information om energimærkningen hos Energistyrelsen på Sparenergi.dk.
  • at energimærket er opnået for varmepumpen alene. Der er ikke særskilte krav til hvilket energimærke varmtvandsbeholderen skal have

Din VE-installatør hjælper dig med at sikre, at alle kravene er overholdt.

Hvordan søger jeg tilsagn om energitilskud?

Du søger tilsagn om energitilskud på statens-tilskudspuljer.dk.

Bemærk, du skal søge om tilskuddet FØR indhentning/accept af tilbud. Du kan altså IKKE få tilskud, hvis varmepumpen allerede er installeret, ligesom der ikke må være indgået en bindende aftale om installationen.

For at få tilskud fra Energistyrelsen udbetalt efter installation af en varmepumpe, er der en række oplysninger, som skal sendes retur til Energistyrelsen. Her er en gennemgang af kravene samt en skabelon, som kan udfyldes og sendes retur til Energistyrelsen i forbindelse med ansøgning om tilskud.

 

 

Hvor længe gælder mit tilsagn om energitilskud?

Tilsagn om energitilskud gælder 2 år fra den dag tilsagnet er givet, og til installationen skal stå færdig.

Selve installationen af varmepumpen tager typisk 1-2 dage.

Hvordan kan jeg se, om min bygning ligger i et område, der er udlagt til fjernvarme?

Tilskud til varmepumpe gives kun, hvis bygningen ligger i et område, der ikke er udlagt til fjernvarme.

Du kan se om din bygning ligger i et område udlagt til fjernvarme på www.kort.plandata.dk.

Kan jeg få tilskud til at installere varmepumpe i mit sommerhus?

Det er krav, at dit sommerhus har helårsstatus, hvis du skal kunne få tilskud til at installere varmepumpe. De øvrige betingelser for tilskud til varmepumpe gælder også for varmepumper i sommerhuse med helårsstatus.

Du kan IKKE få tilskud til at installere varmepumpe i sommerhuse uden helårsstatus.

Kan jeg få energitilskud til installation af solceller?

Nej, det er ikke muligt at få tilskud fra Energistyrelsens pulje til at installere solceller på din bygning.

Kan jeg få energitilskud til installation af solvarme?

Nej, det er ikke muligt at få tilskud fra Energistyrelsens pulje til at installere solvarme på din bygning.

Kan jeg få energitilskud til installation af biomassekedler?

Nej, det er ikke muligt at få tilskud fra Energistyrelsens pulje til at installere biomassekedel i din bygning.

Jeg har allerede søgt om tilskud i år. Bliver min ansøgning overført til næste år, hvis puljen er tom?

Energistyrelsen skriver på deres hjemmeside, at de kan give afslag på ansøgningen, hvis puljen er opbrugt. Hvis det sker, kan du ansøge igen næste år.

Det betyder, at du skal søge puljen på ny næste år og altså ikke automatisk får overført din ansøgning.