Solcelleanlæg

Et solcelleanlæg giver dig gratis strøm

Gratis strøm i de lyse timer

Bruger du meget el i løbet af de lyse timer, er et solcelleanlæg det helt rigtige valg. Et solcelleanlæg kan placeres længere væk fra bygningen end et solvarmeanlæg, da der ikke er noget varmetab i elkablet. Solceller kan derfor også placeres på udhuse, carporte og andre steder på grunden.

Solenergi er kendetegnet ved, at der er uendelige mængder af den. For at bruge solenergi i din hverdag, skal den opsamles og lagres til senere brug.

Solcelleanlægget er naturligt nok afhængigt af, at solen skinner, men faktisk kan et solcelleanlæg levere el og varme en langt større del af året, end man umiddelbart tror. I de mange lyse timer i sommerhalvåret til et solcelleanlæg vil kunne levere en stor del af dit elforbrug og herudover give et væsentligt tilskud i efterårs- og forårsmånederne.

På den måde kan et solcelleanlæg være med til at sikre, at al den el, du bruger i løbet af dagen i køleskab, fryseskab og varmepumper gratis. Og hvis du installerer varmepumpe med køling, kan du sikre, at din bolig har et behageligt indeklima med sikkerhed for, at dit energiforbrug er grønt og bæredygtigt.

Solfangeren i et solcelleanlæg kaldes et solcellemodul. Modulet er ofte en sort plade bestående af et antal solceller. Det er solcellerne, som producerer den solenergi leveres fra dit solcelleanlæg.

Faktisk behøver et solcelleanlægs solfanger ikke at være sort. Du kan få den leveret i præcis den farve, du ønsker. Farvede solcellemoduler er dog noget dyrere end de sortfarvede.

En solcelles effekt er afhængig af solcellernes placering, både retning og vinkel. En solcelle, der ligger på et fladt tag, får meget lidt sol om vinteren, mens en lodret fanger ikke er særlig effektiv om sommeren. Den mest optimale placering er normalt direkte mod syd og i en vinkel på 45 grader

Et solcelleanlæg producerer el magen til den, du i forvejen bruger i huset til lys, madlavning eller varme. Som hovedregel skal du bruge den producerede energi, samtidigt med at den produceres. Så har du gratis el! Ellers skal du sælge energien fra solcelleanlægget til det lokale elselskab og købe den igen senere, når solen ikke skinner. Det kører helt automatisk, uden at du behøver at tænke over det i det daglige.

Din lokale VE-installatør kan fortælle meget mere om mulighederne for at spare både penge og udledning af CO2 med solcelleanlæg. Du finder din nærmeste VE-installatør ved at klikke her

2012 - Medlemsblad

Facebook